Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Malígne nádory kostí u detí
    MUDr. Kristína Klučková, MUDr. Miroslava Makohusová, MUDr. Karin Baníková, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Henrieta Šidlová , PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (1/2017, Prehľadové články )
  • Transplantácia krvotvorných buniek u pediatrických pacientov so zlyhaním krvotvorby
    MUDr. Peter Švec, PhD., MUDr. Sabina Šufliarska, PhD., MUDr. Júlia Horáková, PhD., MUDr. Ivana Boďová, PhD., MUDr. Jana Košťálová, MUDr. Alica Chocholová, PhD., MUDr. Lucia Géczová
    (1/2016, Pôvodné práce & kazuistiky )