Onkológia 3/2012

Rádioterapia karcinómov biliárneho traktu

MUDr. Margita Pobijaková, MUDr. Danijela Šćepanović

Nádory žlčových ciest sú invazívne adenokarcinómy, ktoré pochádzajú z epitelu sliznice žlčníka a intra- a extrahepatálnych žlčovodov. Iba kompletná chirurgická resekcia ponúka šancu na vyliečenie. V súčasnosti nie sú zavedené žiadne odporúčania na adjuvantnú liečbu nádorov biliárneho traktu. V tomto prehľadnom článku diskutujeme o aktuálnych stavoch a kľúčových otázkach spojených s liečbou karcinómov biliárneho traktu.

Kľúčové slová: karcinóm žlčníka, intrahepatálny cholangiokarcinóm, extrahepatálny cholangiokarcinóm, rádioterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy of biliary tract cancers

Biliary tract cancers are invasive adenocarcinomas that arise from the epithelial lining of the gallbladder and intrahepatic and extrahepatic bile ducts. Complete surgical resection offers the only chance for cure. There are no established adjuvant treatments in this setting. In this review, we attempt to discuss the current status and key issues involved in the management of biliary tract carcinoma.

Keywords: gall bladder carcinoma, intrahepatic cholangiocarcinoma, extrahepatic cholangiocarcinoma, radiotherapy.