O nás

Nie sme len vydavateľstvo!

Nie sme len organizátor kongresov!

U nás nájdete rôzne formy postgraduálneho medicínskeho vzdelávania podľa svojich potrieb a  predstáv

Máme 20-ročnú tradíciu v postgraduálnom medicínskom vzdelávaní na Slovensku a viac ako 23-ročnú tradíciu v Českej republike

Poskytujeme komplexnú ponuku vzdelávania lekárov:

Tlačoviny – 11 recenzovaných odborných časopisov, knihy oceňované odbornými spoločnosťami, učebnice a ďalšie neperiodické publikácie, suplementy, edukačné brožúrky

Interaktívna forma – kongresy, konferencie, semináre

Elektronická forma – e-learning, rozšírené elektronické verzie časopisov, autodidaktické testy, webináre

stabilné nezávislé vydavateľstvo periodík v medicínskej oblasti na Slovensku od roku 2003 – profesionálny tím, ktorý sa neustále snaží zlepšovať a poskytovať vám kvalitné služby

prostredníctvom  aktualizovanej databázy dosah na viac ako 25 000 pracovníkov v zdravotníctve, vysoká mesačná návštevnosť webových stránok a popredné miesta v internetových vyhľadávačoch

aktívna spolupráca s poprednými slovenskými a českými odborníkmi z rôznych oblastí medicíny a s odbornými lekárskymi spoločnosťami, pacientskymi organizáciami, ale aj výmena skúseností medzi širokou odbornou verejnosťou oboch republík s dlhoročnou tradíciou – základ ďalšieho rozvoja značky SOLEN medical education