Kontaktné údaje

Vedenie spoločnosti

Mgr. Katarína Pospíšilová
riaditeľka spoločnosti
e-mail: pospisilova@solen.sk
tel.: +421 2 5465 0648

Administratíva a predplatné

Beáta Podobná
ekonómka, predplatné
e-mail: podobna@solen.sk, predplatne@solen.sk, asistent@solen.sk
tel.: +421 2 5465 0648
mob.: +421 911 345 599

Ing. Peter Hlavačka
produkcia a distribúcia
e-mail: hlavacka@solen.sk
tel.: +421 2 5413 1365
mob.: +421 911 906 599

Obchodné oddelenie

Marek Popaďák
obchodný manažér
e-mail: popadak@solen.sk
tel.: +421 2 5465 0647
mob.: +421 902 170 347
inzercia v časopisoch: Pediatria pre prax, Psychiatria pre prax, Via Practica, Praktické lekárnictvo, Anestéziológia a intenzívna medicína

Mag. Helena Machánková
obchodná manažérka
e-mail: machankova@solen.sk
tel.: +421 2 5465 0647
mob.: +421 910 902 599
inzercia v časopisoch: Dermatológia pre prax, Neurológia pre prax, Slovenská chirurgia

Monika Horáková
obchodná manažérka
e-mail: horakova@solen.sk
tel.: +421 2 5465 0647
mob.: +421 903 452 654
inzercia v časopise: Onkológia, Vaskulárna medicína, Urologie pro praxi

Kongresové oddelenie

e-mail: kongres@solen.sk
tel.: +421 2 5413 1365

Daša Búzeková
teamleader kongresového oddelenia
e-mail: buzekova@solen.sk
mob.: +421 911 902 599

Mgr. Andrej Šutka
kongresový manažér
e-mail: sutka@solen.sk
mob.: +421 911 956 370

Mgr. art. Danka Svetlikova
koordinátorka kongresov
e-mail: svetlikova@solen.sk
mob.: +421 903 560 060

Ing. Jana Zrubcová
koordinátorka kongresov
e-mail: zrubcova@solen.sk
mob.: +421 910 415 101

Redakcia

Mgr. Miroslava Dostálová
redaktorka
e-mail: dostalova@solen.sk
tel.: +421 2 5413 1381
mob.: +421 911 900 599
časopisy: Onkológia, Dermatológia pre prax, Vaskulárna medicína a knižné publikácie (edícia MEDUCA)

Mgr. Andrea Dúbravčíková
redaktorka
e-mail: dubravcikova@solen.sk
tel.: +421 2 5413 1381
mob.: +421 910 956 370
časopisy: Psychiatria pre prax, Praktické lekárnictvo, Slovenská chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Paliatívna medicína a liečba bolesti

Michaela Malová
redaktorka
e-mail: malova@solen.sk
mob.: +421 903 463 286
časopisy: Via practica, Neurológia pre prax, Pediatria pre prax

Ján Kopčok
grafik
e-mail: kopcok@solen.sk

Firemné údaje

SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava
tel.: +421 2 5465 0648
e-mail: solen@solen.sk
web: www.solen.sk
IČO: 35865211
IČ DPH: SK2021742052

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 29589/B