Onkológia 3/2013

Rádioterapia malígneho melanómu

MUDr. Margita Pobijaková

V posledných rokoch pribúda klinických dôkazov, ktoré vyvracajú zaužívanú predstavu o uniformnej rádiorezistencii malígneho melanómu. Hoci chirurgický výkon zostáva naďalej metódou prvej voľby u väčšiny lokalizovaných melanómov, rádioterapia je alternatívou u malej podskupiny pacientov, u ktorých by chirurgický zákrok bol spojený s deformitou, a to napríklad pri lentigo maligna melanoma lokalizovanom na tvári, alebo pri melanóme uvey. Po lymfadenektómii pre pozitívne lymfatické uzliny adjuvantná rádioterapia znižuje riziko lokoregionálnej recidívy. Efektívnu lokálnu kontrolu poskytuje stereotaktická rádiochirurgia u pacientov s mozgovými metastázami. Rádioterapia začína mať väčšiu úlohu v manažmente malígneho melanómu.

Kľúčové slová: malígny melanóm, hypofrakcionácia, rádioterapia, stereotaktická rádiochirurgia, brachyterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy of malignant melanoma

In the last years is increasing clinical evidence to contradict the well-established idea that melanomas are uniformly radiation resistant. Although surgery remains the first choice for most localized melanoma, radiotherapy is an alternative in a small subgroup of patients in whom the surgery was associated with a deformity, for example in lentigo maligna melanoma localized on the face, and in melanoma of the uvea. Adjuvant radiation therapy following lymphadenectomy in node positive melanoma prevents local and regional recurrence. Stereotactic radiosurgery for brain metastases has shown effective local control The radiotherapy is likely to play a greater role in melanoma management.

Keywords: malignant melanoma, hypofractionation, radiotherapy, stereotactic radiosurgery, brachytherapy.