Onkológia 3/2012

Chirurgická liečba karcinómu pankreasu

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Róbert Duchoň, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Róbert Šucha, MUDr. Jozef Dolník

Chirurgia karcinómu pankreasu prešla za posledné desaťročia zásadnými zmenami. Úplné odstránenie tumoru pankreasu je v porovnaní s konzervatívnou terapiou benefitom pre pacientov, preto je chirurgická liečba v súčasnosti najdôležitejšou liečebnou metódou tohto ochorenia.

Kľúčové slová: karcinóm, pankreas, diagnostika, resekcia, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of pancreas carcinoma

This is a review addressing surgical treatment of pancreas carcinoma and its complications. Pancreatic carcinoma surgery went through significant changes in the past decade. A complete removal of tumors in the pancreas brings benefits for patients in comparison to conservative therapy. Thus, surgical treatment became currently the primary option of treatment.

Keywords: carcinoma, pancreas, diagnostic, resection, surgical treatment.