Onkológia 3/2006

Neoadjuvantná systémová liečba operabilného karcinómu prsníka

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Neoadjuvantná (primárna) systémová liečba je štandardnou liečbou lokálne pokročilého karcinómu prsníka a štandardnou možnosťou liečby operabilného karcinómu prsníka. Cieľom je zlepšiť možnosť vykonať konzervatívnu chirurgickú liečbu, určiť a zistiť citlivosť nádoru voči chemoterapii a dosiahnuť dlhodobé prežívanie bez choroby. Dôležité je správne vyberať pacientov, ktorí môžu z takéhoto postupu profitovať. Optimálne zloženie a trvanie liečby zatiaľ nie je jednoznačne definované.

Kľúčové slová: neoadjuvantná systémová liečba, karcinóm prsníka, prognostické faktory, chemoterapia, hormonálna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEOADJUVANT SYSTEMIC TREATMENT OF OPERABLE BREAST CANCER

Neoadjuvant (primary) systemic treatment (NST) is the standard treatment for locally advanced breast cancer and a standard option for primary operable disease. The aim of NST is to improve the surgical options (more breastconserving procedures), to determine the response to NST and to obtain longterm diseasefree survival. The optimal regimen and duration of NST have still not been defined.

Keywords: neoadjuvant (primary) systemic treatment (NST), breast cancer, prognostic factors, chemotherapy, hormonal therapy.