Onkológia 6/2008

CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA – STAGING A LIEČBA (2. ČASŤ)

MUDr. Eva Mikušková, MUDr. Ľudmila Demitrovičová

Pochopenie biológie najčastejšej leukémie dospelého veku, spoznanie klinických komplikácií pri liečbe a príchod monoklonových protilátok úplne zmenil prístup k CLL. V randomizovaných štúdiách v iniciálnej liečbe potvrdil svoju vyššiu aktivitu kombinovaný režim fludarabínu s cyklofosfamidom oproti sólo fludarabínu alebo chlorambucilu. Chemoimunoterapia nesie prísľub ďalšieho zlepšovania výsledkov. Eradikácia minimálnej reziduálnej choroby je terapeutickým cieľom v rámci výskumu, ktorý môže predĺžiť prežívanie. A naším cieľom je predĺženie prežívania a potenciálne aj vyliečenie pacientov s CLL.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, staging, fludarabín, alemtuzumab, rituximab, alogénna transplantácia krvotvorných buniek

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA – STAGING AND TREATMENT (PART 2)

Understanding of the natural history of the most common leukemia of adults, recognition of treatment complications and introduction of monoclonal antibodies changed completely the approach towards CLL. Randomized trials have demonstrated superior activity for fludarabine combined with cyclophosphamide versus single-agent fludarabine or chlorambucil as initial treatment. Chemoimunotherapy holds promise for further improvement. Eradication of minimal residual disease is the therapeutic endpoint that may prove to prolong survival and is under investigation. And we continue towards improving the overall survival and potentially curing patients with this disease.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, staging, fludarabin, alemtuzumab, rituximab, allogeneic stem cell transplantation