Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Trombocytové koncentráty a ich použitie
    MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Lenka Bartošová, PhD., Bc. Oľga Škvarenková, Jana Zeiselová
    (1-2/2012, Prehľadové články )