Ambulantná terapia 4/2008

LIEČBA INFEKCIÍ VYVOLANÝCH VÍRUSOM HERPES ZOSTER U IMUNOKOMPROMITOVANÝCH PACIENTOV

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Infekcie vyvolané vírusom varicella – herpes zoster sú pomerne častou komplikáciou pacientov s imunitnou nedostatočnosťou. Priebeh a klinický obraz je podobný ako v bežnej populácii pacientov s niektorými odchýlkami. Výskyt komplikácií je tiež častejší. Priebeh infekcie a najmä riziko komplikácií sa dá úspešne znížiť profylaktickými a terapeutickými krokmi.

Kľúčové slová: herpetické infekcie, imunokompromitovaní pacienti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF HERPES ZOSTER INFECTION IN IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS

Infections caused by varicella – herpes zoster virus are relatively common in immunocmpromised patients. Clinical manifestation of the disease is similar to that of average population with some exceptions. The rate of complications is also higher. Prophylactic and therapeutic steps are able to reduce the risk of complications and influence the successfull outcome.

Keywords: herpes zoster infections, immunocompromised patients