Pediatria pre prax 4/2012

Akútne leukémie v detskom veku

doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Leukémie patria medzi najčastejšie malígne ochorenia v detskom veku. Prognóza pre detských pacientov s leukémiou sa v posledných desaťročiach dramaticky zlepšila a je výsledkom systematického a veľmi dobre organizovaného medzinárodného vedeckého úsilia a klinických štúdií. Úspech liečby je v súčasnosti závislý predovšetkým od precíznej diagnostiky a stratifikácii pacientov do rizikových skupín. Článok sumarizuje najnovšie poznatky a súčasné trendy v diagnostike a stratégii liečby akútnej lymfoblastovej a myeloblastovej leukémie.

Kľúčové slová: akútna lymfoblastová leukémia, akútna myeloblastová leukémia, diagnostika, liečba, klasifikácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Childhood acute leukemia

Leukemia is the most common malignancy in childhood. The prognosis for children with leukemia in recent decades has improved dramatically and is the result of systematic and well organized international research efforts and clinical trials. The success of treatment is now primarily dependent on the precise diagnosis of a advanced stratification of patients into risk groups. Article summarizes recent findings and current trends in diagnosis and treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia.

Keywords: childhood leukemia, acute lymphoblastic leukemia, acute myeloblastic leukemia, diagnosis, treatment, classification.