Via practica 7-8/2007

TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH BUNIEK A PRAKTICKÝ LEKÁR

MUDr. Miriam Ladická

Indikácie na transplantáciu krvotvornými kmeňovými bunkami sa stále rozširujú. Zlepšenie prevencie a liečby infekcií, imunosupresívnej liečby, kvalitnej podpornej starostlivosti a liečby komplikácií znížili mortalitu. Problémom sú infekčné komplikácie, reakcia štepu proti hostiteľovi, ktoré naďalej ostávajú najčastejšou príčinou úmrtia.

Kľúčové slová: transplantácia, komplikácie, GVHD, infekcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TRANSPLANTATION OF HEMATOPOIETIC CELLS AND GENERAL PRACTITIONER

Indications for transplantation of hematopoietic stem cells permanently grow. Improvement of infection prophylaxis and treatment, immune suppression, supportive care and treatment of complications decreased mortality rate. Infections and graft versus host disease remain the most frequent cause of death.

Keywords: transplantation, complications, GVHD, infection.