Onkológia 2/2008

VYSOKODÁVKOVANÁ LIEČBA MALÍGNYCH LYMFÓMOV

MUDr. Andrej Vranovský

Vysokodávkovaná liečba s autológnou transplantáciou patrí medzi štandardné liečebné postupy v manažmente malígnych lymfómov, obzvlášť v terapii relapsu Hodgkinovho lymfómu a agresívnych lymfómov. Úloha alogénnej transplantácie je menej jasná z dôvodu vysokej peritransplantačnej mortality. Súčasná pozícia vysokodávkovanej liečby bude musieť byť redefinovaná z dôvodu dostupnosti nových liekov, ako napr. nekonjugované a konjugované monoklónové protilátky.

Kľúčové slová: vysokodávkovaná liečba s transplantáciou kmeňových buniek, Hodgkinov lymfóm, Non-Hodgkinov lymfóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HIGH-DOSE THERAPY IN MALIGNANT LYMPHOMAS

High-dose therapy with autologous stem cell transplantation is one of standard therapies in the management of malignant lymphomas, espe cially relapsed Hodgkin lymphoma and aggressive lymphomas. The role of allogeneic transplantation is less clear due to high treatment- related mortality. Current position of high-dose therapy with stem cell transplantation will have to be re-defined because of availability of new drugs, like unconjugated and conjugated monoclonal antibodies.

Keywords: high-dose therapy with stem cell transplantation, Hodgkin lymphoma, Non-Hodgkin’s lymphoma