Onkológia 2/2006

Transplantácie krvotvorných buniek v pediatrickej onkológii

MUDr. Sabína Šufliarska, MUDr. Júlia Horáková, MUDr. Ivana Boďová, PhD.

Transplantácia krvotvorných buniek je v súčasnosti uznávaná liečebná metóda, ktorá sa využíva predovšetkým pri liečení onkologických ochorení, ale aj závažných hematologických, metabolických, imunologických a v poslednom období aj získaných autoimunitných chorôb. V práci sú zhrnuté indikácie alogénnych a autológnych transplantácií u detských onkologických pacientov.

Kľúčové slová: autológne a alogénne transplantácie krvotvorných buniek, indikácie, leukémie, lymfómy, solídne tumory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HEMATOPOETIC CELL TRANSPLANTATIONS IN PEDIATRIC PATIENTS

Hematopoietic stem cell transplantation is a well established and efficient therapy of life-threatening malignant and nonmalignat diseases, such as acquired bone marrow failure syndromes, inherited and autoimmune disorders. This article summarieses the use of allogeneic and autologous transplants in childhood cancer patients.

Keywords: autologous, allogeneic stem cell transplantation, indications, leukemia, lymphoma, solid-tumors.