Onkológia 3/2013

Chirurgická terapia malígneho melanómu

MUDr. Marián Karaba, MUDr. Eva Rovenská, prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.

Základom liečby malígneho melanómu je exstirpácia s dostatočným resekčným okrajom. Cieľom bezpečných okrajov je odstránenie primárneho tumoru a aj všetkých melanómových buniek, ktoré sa nachádzajú v okolitom tkanive. Význam resekčných okrajov je zásadný, pretože súvisia s horším dlhodobým prežívaním, ak sú úzke. Ak sú okraje príliš široké, zhoršujú pooperačnú morbiditu, následný kozmetický výsledok a nezlepšujú celkové prežívanie. Biopsia sentinelových uzlín poskytuje spoľahlivé určenie štádia ochorenia a patrí k štandardu pri manažmente tejto malignity.

Kľúčové slová: melanóm, resekčné okraje, biopsia sentinelových uzlín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical therapy of malignant melanoma

Basic strategy in treatment of is excision with safety margins. The purpose of the safety margin is to remove both the complete primary tumour and any melanoma cells that might have spread into the surrounding skin. Excision margins are important, if they are too narrow, long-term survival is worse. But if they are too wide, worsen postoperative morbidity, cosmetic outcomes and they not increase long-term survival. Sentinel lymph node biopsy provides accurate staging and it is standard practice in managing of disease.

Keywords: melanoma, margins, sentinel lymph node biopsy.