Onkológia 1/2018

Systémová liečba metastatického karcinómu obličky po zlyhaní prvej línie liečby

MUDr. Dagmar Sudeková

Identifikácia kľúčových génových aberácií a molekulových signálnych dráh pri metastatickom karcinóme obličky (mRCC) v poslednomdesaťročí viedla k vývoju nových špecifických cielených molekúl a významne ovplyvnila manažment jeho liečby. Napriek prirodzenejrezistencii mRCC proti aktuálnym liečebným možnostiam, optimálna sekvencia dostupnej terapie dokáže významne predĺžiťprežívaniebez progresie ochorenia (PFS) a celkové prežívanie (OS) pacientov s mRCC, hoci súčasná dostupná liečba mRCC stále nie je kuratívna.Príchod novej generácie tyrozínkinázových inhibítorov (TKI), imunoterapie prostredníctvom inhibítorov imunitných kontrolných bodova ich prípadnej kombinácie v skorých líniách liečby by mohol PFS a OS pacientov s mRCC predĺžiť ešte výraznejšie.

Kľúčové slová: karcinóm obličky, inhibítory tyrozínkinázy, mTOR inhibítor, cielená terapia

Systemic treatment of metastatic renal cell carcinoma after failure of the first line of treatment

renal cell carcinoma, tyrosine kinase inhibitor, mTOR inhibitor, target therapy

Keywords: karcinóm obličky, inhibítory tyrozínkinázy, mTOR inhibítor, cielená terapia