Onkológia 4/2014

Zásady hormonálnej liečby metastatického karcinómu prostaty

Doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.

Hormonálna manipulácia v liečbe karcinómu prostaty je známa viac ako 100 rokov a predstavuje štandardnú liečbu metastatického ochorenia. V ostatnom čase rutinné vyšetrenie PSA (prostatického špecifického antigénu) u mužov nad 50 rokov viedlo k výraznému poklesu metastatického ochorenia v čase diagnózy. Autor uvádza zásady hormonálnej liečby karcinómu prostaty s ohľadom na prognostické faktory nádoru, ale aj pacienta.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, metastatické ochorenie, hormonálna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metastatic prostate cancer: principles of hormonal treatment

Hormonal manipulation in prostate cancer therapy is known for more than a century and it still persists as a treatment of choice in presence of distante metastases. Recently with the wide use of PSA (prostatic specific antigen) evaluation in males above 50 years a dramatic decrease of metastatic disease at diagnosis was observed. Author presents the essential principles of hormone therapy considering prognostic factors of not only the disease, but also the patient himself.

Keywords: prostate cancer, metastatic disease, hormone therapy.