Onkológia 1/2018

Nádory pankreasu a žlčových ciest

MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Tomáš Sedláček, MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Nádory pankreasu a žlčových ciest predstavujú skupinu malígnych ochorenís veľmi nepriaznivou prognózou. Chirurgická liečba predstavuje jedinú kuratívnu metódu v prípade oboch skupín malignít. Adjuvantná liečba hrá dôležitú úlohu v manažmente karcinómu pankreasu, a to aj v skorých štádiách. Pri karcinóme žlčových ciest prebieha o jej význame diskusia. Liečba pokročilého karcinómu pankreasu je individualizovaná podľa výkonnostného stavu pacienta a miery hepatálnych funkcií. Neuspokojivé výsledky pokročilého karcinómu pankreasu a žlčových ciest viedli k výskumu zameranom na nové kombinácie cytostatík, ale aj na nové liečivá v rámci cielenej liečby a imunoterapie. Ich účinnosť však musí byť preverená v randomizovaných kontrolovaných štúdiách.

Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, karcinóm žlčových ciest, radikálna resekcia, chemoterapia, cielená liečba, imunoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pancreatic and biliary cancer

Pancreatic and biliary cancer are malignancies with dismal prognosis. Surgical treatment is the only curative treatment for both groups of these malignant diseases. Adjuvant treatment plays an important role in early- stage pancreatic cancer. In biliary cancer, the role of adjuvant treatment is less clear. Treatment of advanced pancreatic cancer is tailored according to patient’s performance status and liver functions. Unsatisfactory outcomes of current standard treatment of advanced pancreatic and biliary cancer led to research of new chemotherapeutical regimens along with novel targeted- therapy agents and immunotherapy. Their efficacy is yet to be investigated in randomized controlled trials.

Keywords: pancreatic cancer, biliary cancer, radical resection, chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy