Via practica 9/2006

Transplantácia srdca – konečné riešenie pre pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Transplantácia srdca je náročná liečebná metóda, ktorá je indikovaná u vybraných pacientov s pokročilým inak neriešiteľných srdcovým zlyhávaním. Článok podáva prehľad o indikáciách, kontraindikáciách a výsledkoch transplantácie srdca ako aj o zásadách prípravy a manažmentu kandidátov a čakateľov na transplantáciu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HEART TRANSPLANT – FINAL SOLUTION FOR PATIENTS WITH ADVANCED CONGESTIVE HEART FAILURE

Heart transplant is a challenging treatment method, indicated in selected patients with advanced congestive heart failure with no other option for improvement. Article gives a list of indications, contraindications and results of the heart transplant as well the principles of preparation and managment of candidates and patients on the waiting list.