Onkológia 6/2012

Liečba zhubných nádorov semenníka – seminómy

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCT) patria k najkurabilnejším solídnym nádorom. Článok poskytuje čitateľovi informácie o liečebných postupoch pri seminómoch testis podľa zásad medicíny založenej na dôkaze (EBM) v závislosti od rozsahu ochorenia, respektíve podľa klinického štádia.

Kľúčové slová: seminóm testis, prísny dohľad, rádioterapia, chemoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

v

Testicular germ cell tumors (TGCT) belong to the most curable cancer. The article provides the reader with information on treatment for seminomas testis according to the principles of evidence based medicine (EBM) depending on the extent of disease or according to the clinic alstage.

Keywords: seminoma testis, surveillance, radiotherapy, chemotherapy.