Onkológia 3/2015

Liečba lokalizovaného a pokročilého difúzneho veľkobunkového lymfómu

MUDr. Veronika Ballová

Difúzny veľkobunkový lymfóm je jeden z najčastejších typov malígnych lymfómov. Pacienti s DLBCL sa líšia klinickou manifestáciou ochorenia, prognózou a odpoveďou na liečbu. Prehľadový článok je venovaný liečbe lokalizovaného a pokročilého štádia DLBCL u mladých aj starších pacientov, ako aj u pacientov v rôznych špecifických klinických situáciách.

Kľúčové slová: difúzny veľkobunkový lymfóm, liečba, chemoimunoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of localised and advanced diffuse large B-cell lymphoma

Diffuse large B-cell lymphoma is the most common type of malignant lymphomas. Patients with DLBCL vary in clinical presentation, prognosis and response to current therapies. This article reviews the therapy options in patients with localised and advanced DLBCL in young and elderly patients and also in patients in different special clinical situations.

Keywords: diffuse large B-cell lymphoma, therapy, chemoimmunotherapy.