Onkológia 6/2016

Liečba svalovinu infiltrujúcich nádorov močového mechúra

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Radikálna cystektómia s panvovou lymfadenektómiou a následnou deriváciou moču je štandardná liečba svalovinu infiltrujúcich nádorov močového mechúra. Neoadjuvantná chemoterapia na báze cisplatiny pred radikálnym chirurgickým výkonom je integrálna súčasť štandardnej liečby. Adjuvantná chemoterapia je indikovaná pre pacientov v štádiu pT3/4 a/alebo pN+, ak nebola aplikovaná neoadjuvantná liečba. Radikálna chirurgická liečba je sprevádzaná zvýšenou morbiditou a nepriaznivým vplyvom na kvalitu života, čo viedlo k zvýšenému záujmu o postupy zachovávajúce močový mechúr. Liečebné modality zachovávajúce močový mechúr zahrnujú parciálnu cystektómiu s panvovou lymfadenektómiou, transuretrálnu resekciu nádora v kombinácii s chemoterapiou a rádioterapiou. Sú presvedčivé dôkazy o tom, že liečba zachovávajúca močový mechúr má akceptovateľné onkologické výsledky a zároveň ponúka pacientom zlepšenú kvalitu života prostredníctvom zachovania funkčného močového mechúra a zachovania sexuálnej funkcie.

Kľúčové slová: karcinóm močového mechúra, radikálna cystektómia, parciálna cystektómia, chemoterapia, mechúr zachovávajúce postupy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of muscle-invasive bladder cancer

Standard therapy of muscle-invasive bladder cancer includes neoadjuvant chemotherapy followed by radical cystectomy with urinary diversion. Adjuvant chemotherapy is offered to patients with pT3/4 and/or N+ disease if no neoadjuvant chemotherapy has been given. Radical cystectomy is associated with a considerable morbidity rates and its corresponding effect on quality of life make the increased trend toward bladder sparing strategies. The bladder preservation treatment modalities ranging from partial cystectomy with pelvic lymphdenectomy to radical transurethral resection with chemotherapy and radiotherapy. There are strong evidence that bladder –sparing treatments lead to acceptable oncological outcomes in selected patients while offering improved quality of life trough preservation of a functioning bladder and sexual function.

Keywords: bladder cancer, radical cystectomy, partial cystectomy, chemotherapy, bladder preservation