Onkológia 1/2007

Detská onkológia na prahu 21. storočia – perspektívy, ciele a vízie do budúcnosti

as. MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Detská onkológia dosiahla za posledné desaťročia výrazné úspechy v prežívaní detí s nádorovými chorobami, 5 rokov prežíva takmer 80 % pacientov. Na začiatku nového tisícročia, po takmer 50 rokoch existencie odboru, je vhodný čas na hodnotenie doterajších úspechov a problémov, rovnako ako hľadanie nových ciest výskumu a plánov do budúcnosti.

Kľúčové slová: detská onkológia, história, súčasná situácia, problémy, plány do budúcnosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pediatric oncology on the verge of 21. century: perspectives, aims and future visions

Pediatric oncology has achieved tremendous improvements in survival of children diagnosed with cancer during tle last decades, with the 5 year survival rate approaching 80 %. On the beginning of the new millenium, nearly after 50 years of existency of pediatric oncology, is the right time to review current situation, progress and challenges, as well as looking for future plans, directions and research.

Keywords: pediatric oncology, history, current situation, challenges, future directions.