Onkológia 3/2012

Rádioterapia karcinómov pankreasu

MUDr. Margita Pobijaková, MUDr. Danijela Šćepanović

Karcinóm pankreasu je desiate najčastejšie onkologické ochorenie v západnom svete a štvrtá najčastejšia príčina úmrtia v dôsledku rakoviny. Operácia zostáva jedinou potenciálne kuratívnou liečebnou metódou pre karcinóm pankreasu. Avšak len malý počet pacientov je kandidátom na operáciu v čase stanovenia diagnózy a len malá časť pacientov, ktorí podstúpia operáciu, sa aj vylieči. Úloha a postavenie rádioterapie v liečbe karcinómu pankreasu sa aj naďalej skúma. Jej úloha v adjuvantnej liečbe zostáva kontroverzná. Zároveň využitie rádioterapie pri hranične resekabilnom štádiu ochorenia je akceptabilné, aj keď chýbajú prospektívne dáta. Randomizované štúdie priniesli rozporné dáta v úlohe rádioterapie v pokročilom štádiu ochorenia. Techniky rádioterapie sa zlepšili v priebehu času. Tento článok si kladie za cieľ poskytnúť prehľad súčasných poznatkov o postavení rádioterapie v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu.

Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, rádioterapia, aktuálne odporúčania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy of pancreatic cancers

Pancreatic cancer is the tenth most common cancer in the western world and has become the fourth leading cause of cancer-related death. Surgery remains the only potentially curative treatment modality for pancreatic cancer. However, only a minority of patients are candidates for surgery at diagnosis, and only a minority of patients who undergo surgery are cured. The role of radiation therapy in pancreatic cancer continues to be investigated. Its use in the adjuvant setting remains controversial. Indication of radiotherapy is more generally accepted in borderline resectable disease, but prospective data are sparse. Randomized trials have yielded conflicting data in locally advanced disease. Radiation techniques have improved over time. This article aims to give an overview of the current knowledge regarding the role of radiotherapy in the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma.

Keywords: pancreas cancer, radiotherapy, current recommendations.