Onkológia 2/2014

Primárne kutánne lymfómy

MUDr. Miriam Ladická

Primárne kutánne lymfómy (PCL) patria do skupiny extranodálnych lymfoproliferatívnych ochorení (LPO). Sú definované ako non-Hodgkinove lymfómy, ktoré sa v čase diagnózy manifestujú postihnutím kože bez dôkazu ochorenia v iných extrakutánnych oblastiach. Pre túto skupinu sa vypracovali špeciálne klasifikačné systémy, ktoré umožňujú optimálny výber liečby. Liečba je pre jednotlivé podtypy PCL odlišná a najčastejšie sa používa lokálna liečba. Prognóza závisí hlavne od histologických podtypov a klinického štádia.

Kľúčové slová: mycosis fungoides, Sézaryho syndróm, primárny kutánny lymfóm, non-Hodgkinov lymfóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary cutaneous lymphomas

Primary cutaneous lymphomas (PCL) belong to the group of extranodal lymphoproliferative disorders. PCL are defined as non-Hodgkin lymphoma that present in skin with no evidence of extracutaneous disease at time of diagnosis. There are different staging and classification systems, which are usefull for optimal choice of treatment. Treatment is different for every subtypes PCL and local treatment is used most frequently. Prognosis is depended mainly on histological subtype and on clinical stage.

Keywords: mycosis fungoides, Sézary syndrome, primary cutaneuos lymphoma, non-Hodgkin lymphoma.