Onkológia 3/2013

Nádorová kachexia – prínosy a riziká nutričnej podpory vo svetle medicíny založenej na dôkazoch

MUDr. Ján Rajec, PhD., doc. MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Silvia Cingelová, PhD.

Nádorová kachexia je multifaktoriálny syndróm definovaný postupným úbytkom svalovej hmoty a vedie k funkčnému poškodeniu organizmu. Prítomnosť kachexie významne koreluje s nepriaznivou prognózou pacienta. Nie je však jasné, či ovplyvnenie nádorovej kachexie (napríklad zvýšením diétneho príjmu nutričnou podporou) vedie k zlepšeniu prognózy. V článku sme sa zamerali na prínosy a riziká nutričnej podpory pri nádorovej kachexii vo svetle medicíny založenej na dôkazoch.

Kľúčové slová: liečba nádorovej kachexie, nutričná podpora, polynenasýtené mastné kyseliny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cancer cachexia – benefits and risks of nutritional support in cancer cachexia in the light of evidence-based medicine

Cancer cachexia is a multifactorial syndrome, defined by progressive muscle wasting and leads to functional impairment of the organism. Cachexia incidence significantly correlates with unfavorable prognosis. It is unclear, however, whether influencing the cancer cachexia (eg, by increased dietary intake of nutritional support) could lead to improved patient’s prognosis. In this article we focused on the benefits and risks of nutritional support in cancer cachexia in the light of evidence-based medicine.

Keywords: cancer cachexia treatment, nutritional support, polyunsaturated fatty acids.