Vaskulárna medicína 1/2010

Venózny tromboembolizmus u onkologického pacienta

MUDr. Katarína Dostálová, MUDr. Patrik Palacka

Riziko venózneho tromboembolizmu (VTE) a jeho recidívy sú u onkologických pacientov oproti iným pacientom viacnásobne zvýšené. Prehľadný článok sa zaoberá patofyziológiou tohto závažného problému, rizikovými faktormi, prevenciou a liečbou. Autori porovnávajú odporúčania ASCO (American Society Clinical Oncology) z roku 2007 a ACCP (American College of Chest Physicians) z roku 2008, venujú sa výhodám heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou (HNMH) v prevencii a liečbe VTE u onkologických pacientov a možnému priaznivému vplyvu HNMH na ich celkové prežívanie. V závere autori zdôrazňujú, že VTE môže byť prvým signálom doteraz nepoznaného onkologického ochorenia. Je dôležité na túto skutočnosť vždy myslieť a pacienta s VTE podrobiť ďalšiemu vyšetreniu so zameraním na skríning onkologických ochorení.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, odporúčania, tromboprofylaxia, rakovina

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Venous thromboembolism in patients with cancer

In patients with cancer, the risk of venous thromboembolism (VTE) and its recurrence are manyfold higher than in the other patients. The pathophysiology, risk factors, VTE prevention and treatment in oncological patients are discussed in the review. The ASCO (American Society Clinical Oncology) recommendations published in 2007 are compared with the ACCP (American College of Chest Physicians)recommendations from 2008. The authors also discussed the advantages of low molecular weight heparins (LMWH) in the VTE prevention and treatment, as well as the LMWH effects on overall survival of cancer patients. The fact, that VTE might be the first sign of until unknown oncological disease, is emphasized in the end of the review. It is always important to keep this knowledge in the mind, and every patient with VTE should undergo the oncological screening.

Keywords: venous thromboembolism, low molecular weight heparins, guidelines, thromboprophylaxis, malignancy