Onkológia 2/2014

Prognóza pacienta s MDS, prognostické systémy používané pri MDS, (IPSS, WPSS, R-IPSS)

MUDr. Stanislava Kubalová, MUDr. Lenka Masáková, MUDr. Ivona Bizíková, MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Myelodysplastický syndróm (MDS) predstavuje skupinu klonálnych myeloidných ochorení, ktoré sa prejavujú periférnou cytopéniou a zvýšeným rizikom evolúcie do akútnej leukémie (1). Vyznačujú sa odlišnou prognózou v závislosti od viacerých prognostických ukazovateľov. Rôznorodosť prognózy jednotlivých podtypov MDS komplikuje určenie správneho terapeutického postupu, a tým aj správne zhodnotenie liečby. Použitie prognostických systémov je nevyhnutnou súčasťou pri rozhodovaní o liečebnom pláne. V súčasnosti sa používa niekoľko prognostických skórovacích systémov, ktoré zaraďujú pacientov do rôznych skupín a umožňujú posúdiť riziko ochorenia, ako aj možnosť liečby.

Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, prognostické skórovacie systémy, IPSS, WPSS, R-IPSS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prognosis in MDS, prognostic scoring systems in MDS, (IPSS, WPSS, R-IPSS)

Myelodysplatic syndrome (MDS) is a group of clonal myeloid disorders characterized by peripheral blood cytopenias and increased risk of acute leukemic evolution (1). Their prognosis is different, depending on many prognostic factors. Wide prognostic heterogenity of MDS subgroups poses a problem to choose eligible therapeutic option, and correct evaluation of treatment. Using of prognostic systems is an essential part of consideration before choosing the best treatment option. Several prognostic systems now being used to categorize patients to different groups that help to stratify the risk of the disease and choose optimal treatment option.

Keywords: myelodysplastic syndrome, prognostic scoring systems, IPSS, WPSS, R-IPSS.