Onkológia 1/2017

Včasný karcinóm prostaty: osobitosti liečby

Doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.

Po zavedení PSA skríningu do klinickej praxe sa zvýšila incidencia malých, lokalizovaných, dobre diferencovaných karcinómov prostaty. V súčasnosti sa aj tieto nádory liečia radikálnymi postupmi, často spojenými so závažnými komplikáciami. Alternatívny postup predstavuje aktívne sledovanie. Autor poukazuje na osobitosti včasne diagnostikovaného karcinómu prostaty a potrebu stratifikácie pacientov a používania nomogramov na návrh optimálneho liečebného postupu. Rozoberá rôzne aspekty osobitostí pacientov so zreteľom na ich predpokladaný čas prežívania a biologickú povahu nádoru. Poukazuje na súčasné trendy liečby podľa stratifikačných skupín. Kriticky sa vyjadruje k novým, zatiaľ experimentálnym postupom žiarenia v liečbe karcinómu prostaty.

Kľúčové slová: včasný karcinóm prostaty, nomogramy, stratifikácia pacientov, aktívne sledovanie, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Early prostate cancer: particularities of treatment

Introduction of prostate cancer screening using PSA leads to a disproportional increase of cancer incidence. Most of those tumors are small and indolent in behavior. When diagnosed, they are usually managed by radical treatment modalities despite the growth of serious adverse events of such therapy. Active surveillance appears to be an alternative treatment approach for the majority of those patients. Author stresses on the particularities of the prostate cancer diagnosed in the PSA era. Show the importance of patient stratification and the utility of the use of nomograms in clinical praxis. The clinical importance of treatment choices based on patient`s life expectancy, concomitant diseases on one side and cancer biological behavior in the other side is discussed. Critically discuss the new approach of radiation with proton beams advertising that it remains an experimental therapeutic choice.

Keywords: early prostate cancer, nomograms, patient stratification, active surveillance, therapy