Onkológia 6/2015

Myelofibróza – diagnostika, manažment, nové liečebné možnosti

MUDr. Anna Vallová

Myelofibróza (MF) predstavuje jednu z myeloproliferatívnych neoplázií, ktorá je asociovaná s najviac vystupňovanými symptómami, najhoršou prognózou, je charakterizovaná konštitučnými symptómami, cytopéniami, splenomegáliou a fibrózou kostnej drene. Hlavným znakom MF je dysregulácia Janusovej kinázy (JAK)/signálneho transduktora a aktivátora transkripcie (STAT) signálnej cesty, ktorá viedla k rozvoju cielenej liečby JAK inhibítormi. Najnovšie identifikované mutácie u JAK negatívnych pacientov s MF sú mutácie génu pre kalretikulín (CALR). Identifikácia rezistencie na JAK inhibítory a široké spektrum činiteľov v patogenéze MF od epigenetickej dysregulácie, signálnych dráh JAK-STAT, mTOR/AKT, RAS/RAF/MEK, PIM, inhibítorov telomeráz, fibrózy a megakaryocyty ovplyvňujúceho agens by mohli byť partnermi v liečbe s JAK inhibítormi (1).

Kľúčové slová: myelofibróza, rizikové faktory, prognostické skórovacie systémy, hydroxyurea, interferón, inhibítory JAK kinázy, experimentálna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Myelofibrosis – diagnosis, management, new treatment options

Of the meyloproliferative neoplasm (MPN), myelofibrosis (MF) is associated with the greatest symptom burden and poorest prognosis and is characterized by constitutional symptoms, cytopenias, splenomegaly and bone marrow fibrosis. A hallmark of MF is dysregulation of the Janus kinase/signal transducer and activator of transcription pathway the led to the development of JAK inhibitors targeting this pathway. Calreticulin gene mutations have recently been identified in JAK 2 mutation negative patients. Identification of JAK inhibitor resistance and broad contributors to MF disease pathogenesis from epigenetic deregulators, pathways that work in concert with JAKSTAT, mTOR/AKT, PI3K, RAS/RAF/MEK, telomerase inhibitor, fibrosis-promoting factors and the MF megakaryocyt should be partners with JAK inhibitors in therapy of MF.

Keywords: myelofibrosis, risk factors, prognostic scoring system, hydroxyurea, interferon, JAK inhibitors, experimental treatment.