Onkológia 1/2011

Biologická a cielená liečba urogenitálnych malignít

MUDr. Mária Rečková

Pokroky v pochopení biológie nádorov viedli k vývoju nových cielených liekov, medzi nimi aj biologickej liečby. Najväčší pokrok bol zaznamenaný v liečbe renálneho karcinómu, kde cielená liečba posunula podstatnou mierou dovtedy dosahované liečebné hranice. Určitý pokrok bol zaznamenaný aj v cielenej liečbe nádorov prostaty, ale skepsa bohužiaľ pretrváva v účinnosti cielenej liečby nádorov močového mechúra. Prehľad pojednáva o súčasných liečebných možnostiach týkajúcich sa biologickej a cielenej liečby urogenitálnych malignít.

Kľúčové slová: biologická liečba, cielená liečba, urogenitálne malignity.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biologic and targeted therapy for urogenital maliginities

Advances in the understanding of cancer biology led to the development of targeted therapies including biologic therapy. Great success has been witnessed in the treatment of renal cell carcinoma, where targeted therapies substantially shifted currently held therapeutic results. Some advance has been achieved in targeted therapy of prostate cancer, however there have been sceptical results in the treatment of bladder cancer. Herein, a review of the current biologic and targeted treatment approaches of urogenital malignancies is presented.

Keywords: biologic therapy, targeted therapy, urogenital malignancies.