Onkológia 3/2008

ÚVOD DO INTERPRETÁCIE KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ 2. časť

MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Mária Rečková

Témou druhej časti série článkov o klinických štúdiách je kritické zhodnotenie dôkazov, ich správnosti a relevancie a následné uskutočnenie rozhodnutia v praxe s aplikáciou poznatkov získaných z klinickej štúdie na konkrétneho pacienta. Druhá časť článku je venovaná vysvetleniu základných pojmov s ktorými sa stretávame pri hodnotení výsledkov klinických štúdií.

Kľúčové slová: medicína založená na dôkazoch, klinické štúdie, hodnotenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE INTRODUCTION TO INTERPRETATION OF CLINICAL TRIALS – Part II.

The aim of the second part of series of articles, that cover the topics of clinical trials, is critical appraisal of evidence, its accuracy, relevance, followed by decission in clinical practice and application of evidence from clinical trial to particular patient. Second part of article is dedicated to the definitions that are important in evaluation of clinical trial´s results.

Keywords: evidence based based medicine, clinical trials, evaluation