Onkológia 4/2008

NIEKTORÉ ASPEKTY ADJUVANTNEJ LIEČBY KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU

MUDr. Zuzana Hlavatá

Kolorektálny karcinóm patrí medzi najčastejšie malignity v oblasti Európy a Severnej Ameriky. Základným kameňom liečby lokalizovaného ochorenia je chirurgický zákrok, v indikovaných prípadoch sledovaný chemoterapiou resp. kombináciou chemoterapie s rádioterapiou. Pre pacientov v III. klinickom štádiu je prínosom začlenenie kombinovanej chemoterapie na báze fluorouracilu a oxaliplatiny do adjuvantných liečebných schém. Pre pacientov v II. klinickom štádiu zostáva úloha adjuvantnej chemoterapie stále kontroverzná, ale v subsete pacientov s vysokým rizikom rekurencie je vhodné zvážiť individuálny benefit. Prebiehajúce randomizované štúdie s adjuvantnou liečbou neustále vyhodnocujú prínos tzv. nových molekúl, ako aj klasických cytostatík, ktoré sa používajú v metastatickom ochorení.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, adjuvantná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SOME ASPECTS OF ADJUVANT TREATMENT OF COLORECTAL CANCER

Colorectal cancer is one of the most common cancers in Europe and in North America. Cornerstone of the treatment of localized colorectal cancer is surgical resection followed by chemotherapy or radio-chemotherapy in indicated cases. For patients with Stage III colon cancer recent data have shown efficacy through the combining fluorouracil-based chemotherapy with oxaliplatin into adjuvant treatment program. For patients with Stage II colon cancer, the use of adjuvant chemotherapy remains controversial, but may be appropriate in a subset of individuals at high risk for disease recurrence. Current randomized clinical trials in the adjuvant therapy of colorectal cancer are examining the value of adding agents known to be active in metastatic disease, including those that modify specific molecular targets.

Keywords: colorectal cancer, adjuvant treatment