Via practica 4/2010

Profylaxia venózneho tromboembolizmu u onkologického pacienta

MUDr. Katarína Dostálová, MUDr. Patrik Palacka, PhD.

Riziko venózneho tromboembolizmu (VTE) a jeho recidívy je u onkologických pacientov oproti iným pacientom zvýšené. Autori sa venujú patofyziológii, rizikovým faktorom, diagnostike, prevencii a liečbe. V článku sa porovnávajú odporúčania ASCO (American Society of Clinical Oncology) z roku 2007 a ACCP (American College of Chest Physicians) z roku 2008, venuje sa pozornosť výhodám heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou (HNMH) v prevencii a liečbe VTE u onkologických pacientov a možnému priaznivému vplyvu HNMH na ich celkové prežívanie. Je dôležité zdôrazniť, že VTE môže byť prvým signálom doteraz nepoznanej malignity. Pacienta s flebotrombózou, tromboflebitídou či pľúcnou embolizáciou je nutné podrobiť skríningu onkologických ochorení.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, odporúčania, tromboprofylaxia, rakovina

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prophylaxis of the venous thromboembolism in patients with cancer

The risk of venous thromboembolism (VTE) and its recurrence are higher in patients with cancer than in other patients. Pathophysiology, risk factors, diagnosis, VTE prevention and treatment in oncological patients are discussed in the review. ASCO (American Society of Clinical Oncology) recommendations published in 2007 are compared with those of ACCP (American College of Chest Physicians) from 2008. The authors also discussed the advantages of low molecular weight heparins (LMWH) in both VTE prevention and treatment, as well as LMWH effects on overall survival of cancer patients. Mainly the fact that VTE might be the first sign of until unknown oncological disease is emphasized; it is always important to keep this knowledge in the mind and every patient should undergo the cancer screening.

Keywords: venous thromboembolism, low molecular weight heparins, guidelines, thromboprophylaxis, malignancy