Onkológia 5/2015

Postavenie chirurgie, adjuvantnej a neoadjuvantnej liečby pri karcinóme žalúdka

doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Jozef Dolník, MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MUDr. Silvia Jurišová, MUDr. Robert Duchoň, PhD., MUDr. Jana Pavlendová

Celosvetovo sledujeme rôzne postupy v multimodálnej liečbe karcinómu žalúdka. Ázijské krajiny sa spoliehajú predovšetkým na chirurgiu s následnou adjuvantnou chemoterapiou, perioperačná chemoterapia sa stala štandardom v Európe, v USA je štandardom adjuvantná chemorádioterapia a nedávno bola do odporúčaných liečebných postupov zaradená neoadjuvantná chemoterapia.

Kľúčové slová: karcinóm žalúdka, multimodálna liečba, chirurgická resekcia, neoadjuvantná chemoterapia, perioperačná chemoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Position of surgery, adjuvant and neoadjuvant therapy in gastric cancer

Worldwide exists different practices in multimodal treatment of gastric cancer. Asian countries based on surgery followed by adjuvant chemotherapy, perioperative chemotherapy has become the standard in Europe, the USA is the standard adjuvant chemoradiotherapy and more recently to recommended therapies was included neoadjuvant chemotherapy.

Keywords: gastric cancer, multimodal treatment, surgical resection, neoadjuvant chemotherapy, perioperative chemotherapy.