Onkológia 6/2010

Kedy je indikovaná adjuvantná liečba (po primárnej operačnej terapii) u karcinómu krčka maternice?

MUDr. Tomáš Minarik, MUDr. Zuzana Dolinská

Zhubné nádory krčka maternice sú siedmym najčastejším zhubným ochorením a tvoria 4 % všetkých malignít (1, 2). Chirurgická liečba má najväčší význam vo včasných štádiách. Radikálna liečba (rádiochemoterapia) je indikovaná v štádiu od IIB vyššie. Konkomitantná chemoterapia zlepšuje prežívanie a lokálnu kontrolu. Nádejou do budúcnosti je zlepšenie sexuálnej výchovy u mladistvých, prevencia a pokrok v terapeutických modalitách.

Kľúčové slová: adjuvantná liečba, karcinóm krčka maternice, rádioterapia, chemoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What are the indications of adjuvant treatment in cervical carcinoma after primary surgery?

Currently cervical cancer represents approximately 4 % of all cancer diagnoses, being the 7th most common cancer (1, 2). The standard management of patients with early cervical carcinoma is surgical treatment. Chemoradiation therapy is accepted as a standard of care for locally advanced disease (≥ IIB). Concurrent chemotherapy (usually cisplatin based) produced significantly improved survival and local relapse rates. The future development will be based on the improvement of sexual education, prevention and therapeutical modalities.

Keywords: adjuvant therapy, cervical carcinoma, radiotherapy, chemotherapy.