Onkológia 4/2010

Chirurgická liečba hepatocelulárneho karcinómu

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Róbert Duchoň, MUDr. Roman Doval, doc. MUDr. Daniel Pinďák

Hepatocelulárny karcinóm je treťou najčastejšou príčinou smrti pre malígne ochorenie a piatym najčastejším malígnym ochorením vo svete, pričom jeho incidencia v posledných desaťročiach významne stúpa. Chirurgická liečba je jedinou kuratívnou modalitou v liečbe hepatocelulárneho karcinómu. U pacientov bez chronického ochorenia pečene je chirurgická resekcia metódou voľby. U pacientov s pokročilým stupňom chronického pečeňového ochorenia spĺňajúcich Milánske kritériá je indikovaná transplantácia pečene. Chirurgická resekcia a ablatívne techniky môžu byť použité na zabránenie progresie počas čakania na transplantáciu pečene pre hepatocelulárny karcinóm.

Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, liečba, chirurgická resekcia, transplantácia pečene, ablatívne techniky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of hepatocellular carcinoma

Hepatocellular carcinoma is the third most common cause of cancer death and the fifth most prevalent cancer in the world, the incidence is increasing in last decades. Surgery is the most efficient treatment of patients with hepatocellular carcinoma. In patients with normal liver function is surgical resection the only curative treatment. For patients with liver failure, fulfiling Milan's criteria, liver transplantation is recommended. Surgical resection and ablative techniques could be used as bridge therapy to transplantation for hepatocellular carcinoma.

Keywords: hepatocellular carcinoma, treatment, surgical resection, liver transplantation, ablative techniques.