Onkológia 5/2013

Paliatívna rádioterapia – mozgové metastázy

MUDr. Elena Bolješíková, CSc., MUDr. Martin Chorváth

Mozgové metastázy predstavujú závažný medicínsky problém postihujúci 20 – 40 % onkologických pacientov. Hlavným cieľom liečby mozgových metastáz je dosiahnutie lokálnej kontroly, optimálne so znížením frekvencie relapsov mimo primárnych ložísk – v mozgu. Hlavné liečebné modality sú neurochirurgická exstirpácia a rádioterapia. Radiačná liečba sa aplikuje ako ožiarenie celého mozgu (WBRT) alebo sa využíva pri cielenom ožiarení jednotlivých ložísk stereotaktickou rádiochirurgiou (SRCH) alebo pri parciálnom ožiarení mozgu pomocou intenzitou modulovanej rádioterapie (IMRT) alebo frakcionovanej stereotaktickej rádioterapie (fSRT). Vzhľadom na obmedzenú priestupnosť hematoencefalickej bariéry pre väčšinu cytostatík miesto chemoterapie nie je presne etablované. Tento článok predstavuje prehľad využitia jednotlivých liečebných modalít ako aj ich kombinácií.

Kľúčové slová: mozgové metastázy, neurochirurgická exstirpácia, ožiarenie celého mozgu, stereotaktická rádiochirurgia, frakcionovaná stereotaktická rádioterapia, chemoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palliative radiotherapy – brain metastatic disease

Brain metastases are a serious medical problem affecting 20-40% of cancer patients. The goal of treatment of brain metastatic disease is to achieve local control with low risk of distant brain relapses. Main therapeutical approaches are neurosurgical extirpation and irradiation. Radiation therapy could be applied as whole brain radiotherapy (WBRT) or focal irradiation of metastatic lesions with stereotactic radiosurgery (SRS) or partial brain irradiation with intensity modulated radiotherapy (IMRT) or fractionated stereotactic radiotherapy (fSRT). Due to the limited permeability of brain blood barrier for cytostatics, the role of systemic therapy is not clearly established. This article is an overview of application of individual treatment modalities and their useful combinations.

Keywords: brain metastases, neurosurgical extirpation, whole brain radiotherapy, stereotactic radiosurgery, fractionated stereotactic radiotherapy, chemotherapy.