Onkológia 2/2009

Karcinómy prsníka u gerontologických pacientok

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., doc. MUDr. Alexander Berč, CSc.

Jedným z najčastejších nádorov vyskytujúcich sa u žien vo veku viac ako 65 rokov je karcinóm prsníka. Na podklade doterajších znalostí, ženy s karcinómom prsníka vo veku do 55 rokov majú podobné prežívanie ako staršie ženy. Zmeny, ktoré sú príčinou zvýšeného výskytu malígnych nádorov v starobe sú komplexnej povahy. Zdá sa, že priebeh nádorových ochorení v starobe je menej agresívny. Pri karcinóme prsníka starších žien je vyššia koncentrácia estrogénovych receptorov v tkanive, menej častá nadprodukcia HER- 2/neu a proliferačná aktivita buniek býva tiež znížená. U starších žien je tiež rozdielna odpoveď na protinádorovú liečbu. Pacientky staršie ako 65 rokov bývajú vyradené z možnosti účasti v klinických štúdiách, čo je nielen neetické, ale nedáva dostatok informácii o tejto skupine žien. Staré pacientky vyžadujú rovnako dobrú liečbu prispôsobenú ich fyziologickým funkciám. Napriek tomu pacientky v tejto vekovej kategórii nemávajú optimálnu liečebnú stratégiu, čo sa odzrkadľuje na horších liečebných výsledkoch. Karcinóm prsníka u senioriek predstavuje vážny sociálny a celospoločenský problém do budúcnosti.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, geriatrický vek, liečebná stratégia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breast cancers in erderly women

Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer and leading cause of cancer mortality in women worldwide. Nearly half of the global total of breast cancer cases occurs in patients > 65 years of age. Advanced age at the diagnosis of breast cancer is associated with more favorable tumor biology, as indicated by increased hormone senzitivity, attenuated HER- 2/neu overexpression, and lower grades and proliferative indices Elderly patients, however, are more likely to present with larger and more advanced tumors, and recent reports suggest that lymph node involvement increases with age. Elderly patients care less likely to be treated according to accepted treatment guidelines and undertreatment can, as a consequence, have a strong negative impact on survival.Breast cancer in elderly patients represents a great social problem and is expected to remain one of the most common cancers in the next half century.

Keywords: breast cancer, elderly, treatment strategy