Onkológia 4/2015

Stredne pokročilý hepatocelulárny karcinóm – súčasné liečebné možnosti

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., MUDr. Martin Janíčko, PhD.

Hepatocelulárny karcinóm je štvrtý najčastejší nádor v celosvetovom meradle a tretia najčastejšia príčina s nádorom asociovaného úmrtia. Vzniká predovšetkým v teréne cirhózy pečene, preto prognózu týchto pacientov okrem charakteristiky samotného nádoru značne ovplyvňuje aj ,,funkčná rezerva pečene“ – pokročilosť pečeňovej choroby. Cieľom článku je opísať terapeutické možnosti pri stredne pokročilom hepatocelulárnom karcinóme, poukázať na výraznú heterogenitu tejto skupiny pacientov, z čoho pramení nie vždy jednoznačný liečebný algoritmus s potrebou individuálneho prehodnotenia u každého pacienta.

Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, cirhóza pečene, transartériová chemoembolizácia, sorafenib.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intermediate hepatocellular carcinoma – current treatment options

Hepatocellular carcinoma is the fourth most prevalent cancer worldwide and the third most common cause with cancer related death. It is formed especially in the area of the cirrhosis. That is why the prognosis of the patients is influenced not only by the cancer but also by the level of the cirrhosis development. The intention of the article is to discuss therapeutic possibilities by intermediate hepatocellular carcinoma and to point out the heterogeneity of this patient group. The heterogeneity of this patient group is the reason for not always clear healing algorithm connected with the necessity of individual treatment by each patient.

Keywords: hepatocellular carcinoma, cirrhosis, transarterial chemoembolisation, sorafenib.