Onkológia 5/2009

Adjuvantná liečba karcinómu prostaty

MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Výsledky radikálnej prostatektómie (RP) karcinómu prostaty s vysokým rizikom zlyhania lokálnej liečby sú suboptimálne. Intenzifikácia lokálnej, ako aj včasné podanie systémovej liečby po RP sú predmetom klinického výskumu. V článku sú uvedené výsledky randomizovaných štúdií v tejto oblasti. Zatiaľ máme dôkaz o zlepšení celkového prežívania jedine pre adjuvantnú rádioterapiu (RT) v situácii pT3 (extrakapsulárny rast alebo infiltrácia semenných mechúrikov) alebo pri pozitívnom resekčnom okraji (R1) a pre adjuvantnú androgény deprivujúcu liečbu (ADT) pri pN+ ochorení.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, adjuvantná rádioterapia, adjuvantná androgény deprivujúca liečba, adjuvantná chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adjuvant therapy of prostate cancer

Outcomes of radical prostatectomy (RP) in high risk prostate cancer are suboptimal. Intensification of local therapy as well as early administration of systemic treatment adjuvant to RP is subject of clinical research. Results of randomised studies are presented. Improvement in overall survival has been reported in adjuvant radiotherapy (RT) in pT3 (extracapsular extension and seminal vesicles invasion) or positive resection margin (R1) and in adjuvant androgen deprivation therapy (ADT) in pN+ disease.

Keywords: prostate cancer, adjuvant radiotherapy, adjuvant androgen deprivation therapy, adjuvant chemotherapy