Onkológia 3/2006

Novinky z ASCO 2006

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Radovan Barilla,

V dňoch 2. – 6. júna 2006 sa v Atlante konala 42. výročná konferencia odbornej spoločnosti ASCO (American Society of Clinical Oncology). Počas odborného programu si účastníci konferencie, ktorých bolo tento rok viac ako 30 000, mohli vypočuť množstvo kvalitných prednášok a prehliadnuť mnoho zaujímavých nových informácií v sekcii posterov. Vzhľadom na obrovské kvantum nových správ z oblasti solídnych nádorov i hematologických malignít je v tomto prehľade možné spomenúť len niektoré. Zamerali sme sa preto na oblasť nádorov horného a dolného tráviaceho traktu, gynekologické nádory (vrátane karcinómu prsníka) a urologické nádory a podávame podľa nás prehľad najmä tých nových štúdií, ktoré by mohli v dohľadnej dobe ovplyvniť klinickú prax v oblasti protinádorovej liečby aj na Slovensku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Novinky z ASCO 2006

V dňoch 2. – 6. júna 2006 sa v Atlante konala 42. výročná konferencia odbornej spoločnosti ASCO (American Society of Clinical Oncology). Počas odborného programu si účastníci konferencie, ktorých bolo tento rok viac ako 30 000, mohli vypočuť množstvo kvalitných prednášok a prehliadnuť mnoho zaujímavých nových informácií v sekcii posterov. Vzhľadom na obrovské kvantum nových správ z oblasti solídnych nádorov i hematologických malignít je v tomto prehľade možné spomenúť len niektoré. Zamerali sme sa preto na oblasť nádorov horného a dolného tráviaceho traktu, gynekologické nádory (vrátane karcinómu prsníka) a urologické nádory a podávame podľa nás prehľad najmä tých nových štúdií, ktoré by mohli v dohľadnej dobe ovplyvniť klinickú prax v oblasti protinádorovej liečby aj na Slovensku.