Onkológia 5/2007

ÚLOHA RÁDIOTERAPIE V LIEČBE BOLESTI U ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

MUDr. Pavol Lukačko, MUDr. Alica Lacková

Veľký počet onkologických pacientov vyžaduje počas svojho ochorenia rádioterapiu, pričom mnohí aj niekoľko liečebných epizód. Približne polovica pracovného času radiačného onkológa pripadá na paliatívnu liečbu. Rádioterapia predstavuje jednu z efektívnych možností kontroly symptómov nádorového ochorenia spôsobeného lokálnym pôsobením tumoru, avšak bez možnosti ovplyvnenia nádoru mimo ožarovanej oblasti.

Kľúčové slová: paliatívna rádioterapia, mozgové metastázy, kostné metastázy, splenomegália, hepatomegália, dysfágia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE ROLE OF RADIOTHERAPY IN PAIN MANAGMENT IN ONCOLOGY

Majority of cancer patients will require radiation therapy at some time in course of their disease, with many having several treatment episodes. Half of all radiation treatments are given with palliative intent for control of local symptoms. Radiotherapy has a major role in symptom control where this is due to localized tumor effect but in this setting has no influence over the natural history of the tumor outside the irradiated area.

Keywords: palliative radiotherapy, brain metastases, bone metastases, splenomegaly, hepatomegaly, dysphagia