Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Malígne nádory kostí u detí
  MUDr. Kristína Klučková, MUDr. Miroslava Makohusová, MUDr. Karin Baníková, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Henrieta Šidlová , PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
  (1/2017, Prehľadové články )
 • Bolesti chrbta u detí
  MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera, MUDr. Zlatica Pavlovičová, MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
  (1/2018, Prehľadové články )
 • Kedy uvažovať o nádorovom ochorení?
  doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Judita Puškáčová, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
  (2/2016, Prehľadové články )