Neurológia pre prax 4/2010

Úzkostné poruchy v neurologii

MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., doc. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Tomáš Diveky, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Erik Herman, Ph.D.

Úzkostné poruchy jsou běžnou součástí klinického obrazu neurologicky léčených pacientů. Vztah mezi psychickými problémy a organickým postižením je obzvláště zajímavý, protože poukazuje na mozkové okruhy a oblasti, které s úzkostí souvisí. Neurologická onemocnění, u kterých se objeví komorbidní úzkostná porucha, jsou spojená s větším funkčním postižením, zvýšenou spotřebou zdravotní péče a horším průběhem. Komorbidita s úzkostnou poruchou u neurologických pacientů rutinně vyžaduje psychiatrickou diagnostiku a vedení.

Kľúčové slová: neurologická onemocnění, úzkostné poruchy, diagnóza, komorbidita, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anxiety disorders in neurology

Anxiety disorders commonly occur in neurologic conditions, and the relationships they have with such conditions are of particular interest, pointing in some instances to the involvement of certain brain regions or circuits. Neurological illnesses in comorbidity with anxiety disorders are associated with greater functional impairment, increased utilization of health services, and less favorable outcome. The manifestations and comorbidities of various neurological illnesses routinely involve psychiatric diagnosis and management.

Keywords: neurological illnesses, anxiety disorders, diagnosis, comorbidity, treatment.