Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Současný stav farmakoterapie extrapyramidových onemocnění
    Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., MUDr. Lenka Hvizdošová, MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová, MUDr. Miroslav Vaštík, Ph.D., MUDr. Jan Bardoň, MUDr. Tereza Bartoníková, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Aleš Grambal, Ph.D., MUDr. Pavel Otruba, MBA, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
    (3/2021, Hlavná téma )
  • Úzkostné poruchy v neurologii
    MUDr. Pavel Doubek, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., doc. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Tomáš Diveky, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Erik Herman, Ph.D.
    (4/2010, Z pomedzia neurológie )