Psychiatria pre prax 2/2011

Farmakoterapie disociativních poruch

doc. MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. PhDr. Petr Pastucha, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Bc. Aleš Grambal

Disociativní poruchy tvoří skupinu onemocnění s heterogenními a mnohdy dramatickými projevy. Disociativní stavy jsou přítomny u řady jiných psychických poruch a disociativní poruchy bývají nezřídka doprovázeny jinými komorbidními psychiatrickými poruchami. Existuje shoda na psychogenní etiologii onemocnění, ve většině případů nalezneme souvislost mezi traumatickými zážitky předcházejícími rozvoj poruchy. Pohotovost reagovat na zátěž disociací vzniká dříve, často v období disharmonického dětství. Většina disociativních poruch vzniká v krátkém časovém horizontu a mají tendenci ke spontánní remisi. Pokud onemocnění trvá roky, často chronifikuje a je rezistentní vůči terapii. Terapií volby jsou především psychoterapeutické intervence. Farmakologické postupy se doporučují u komorbidních psychických symptomů. Specifická farmakoterapeutická intervence pro disociativní stavy není známá. Zkoumán je efekt transkraniální magnetické stimulace mozku.

Kľúčové slová: disociativní poruchy, průběh, komorbidita, farmakoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of dissociative disorders

Dissociative disorders have heterogenic and mostly dramatic manifestation. Dissociative states are frequently present in patiens suffering from other psychiatric disorders. Usually we can find a context between dissociative disorder and traumatic experience in the patients history. The psychogenic etiology is evident. The promptitude for reaction to stress with disociation begans in the disharmonious childhood. Several years persisted disorder becomes chronic and resisted to treatment. The specific therapy of the disociative disorders does not exist. The first choice of the therapies are psychoterapautic interventions. Pharmacological methods are advised to treat attendant psychiatric symptoms. The effect of the transcranial magnetic stimulation is investigated.

Keywords: dissociative disorders, course, comorbidity, pharmacotherapy.