Pediatria pre prax 2/2016

Kedy uvažovať o nádorovom ochorení?

doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Judita Puškáčová, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Nádorové choroby u detí a mladistvých sú veľmi zriedkavé a vysoko kurabilné, napriek tomu úmrtnosť na ne je v týchto vekových kategóriách najvyššia hneď za úrazmi. Príznaky v úvode ochorenia často pripomínajú stavy vysvetliteľné bežnými, menej závažnými príčinami. Keďže však majú tieto choroby zväčša agresívne biologické správanie s rýchlym lokálnym rastom a tendenciou k diseminácii, zvažovanie nádorovej etiológie a následná včasná a správna diagnostika majú zásadný vplyv na prognózu ochorenia.

Kľúčové slová: nádory u detí a adolescentov, prvé príznaky, včasná diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

When to start consider cancer?

Malignant diseases in children and adolescents are very rare with high curable rates. Despite this fact, this is the most common cause of mortality, after injuries. The symptoms at disease onset are nonspecific, mimicking other common causes. Because of aggressive biological behaviour with rapid local progression and dissemination, the suspicion of cancer followed by early and accurate diagnosis is crucial for prognosis of the disease.

Keywords: tumors in children and adolescents, first symptoms, early diagnosis