Onkológia 5/2013

Rádioterapia kostných metastáz

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Externá rádioterapia je efektívna súčasť multimodálnej liečby kostných metastáz. Práca prezentuje efektivitu, indikácie a plánovanie rádioterapie a aj jej kombináciu s operáciou pri ich najčastejších komplikáciách zahŕňajúcich bolesť, patologické fraktúry a kompresiu miechy. Ožiarenie jednou frakciou v dávke 8 Gy predstavuje optimálnu intervenciu podporenú medicínskymi dôkazmi a konsenzom. Vzniknuté alebo hroziace patologické fraktúry a kompresia miechy si zvyčajne vyžadujú kombináciu rádioterapie s operáciou. Rozhodnutie o primárnej intervencii zohľadňuje okrem odhadovaného prežívania pacienta viaceré klinické faktory.

Kľúčové slová: kostné metastázy, bolesť, kompresia miechy, rádioterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy of bone metastases

External beam radiotherapy is effective component of multimodal treatment of bone metastases. The most prevalent complications include bone pain, pathological fractures and spinal compression. Effectiveness, indications and radiotherapy planning as well as combination with surgery are presented. Irradiation with the single dose of 8 Gy represents optimal intervention supported by evidence and consensus. Bone fractures and spinal cord compression often necessitate combination of surgery and radiotherapy. Several clinical factors including life expectancy must be taken into consideration in clinical decision of primary intervention.

Keywords: bone metastases, pain, spinal cord compression, radiotherapy.