Onkológia 2/2011

Histopatológia nádorov kostí

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Prehľad histopatologických charakteristík nádorov kostí. Súčasťou prehľadného článku je stručný komentár k jednotlivým jednotkám podľa World Health Organization (WHO) klasifikácie s dôrazom na diferenciálnu diagnózu.

Kľúčové slová: kosti, histopatologická klasifikácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Histopathology of bone tumors

A histopathological classification of tumours of the bones is shown. Tumorous entities are divided into the cate gories according WHO 2002 and short commentary is added to each entity with emphasis on diferential diagnosis.

Keywords: bones, histopatological classification.